جامعه شناسی و زندگی روزمره در ایران

دکتر عبدالهی

هنگامی که دانشجوی لیسانس بودم تنها چیزی از دکتر عبدالهی می دانستم این بود که ایشان استاد نظریه های جامعه شناسی است. این درسی بود که من خیلی به آن علاقمند بودم و جزوه های دکتر عبدللهی و شیوه تدریس او یکی از بهترین ها در زمان خودش بود. عبدللهی از معدود استادانی بود که شایستگی تدریس این درس را داشت. بعدها وقتی او رئیس انجمن جامعه شناسی ایران شد بیشر با روحیه علمی و اخلاقی او آشنا شدم. نقش او در  معرفی و توسعه انجمن جامعه شناسی در ایران  بسیار مهم و تاثیر گذار بود. بی تردید  تصاحب ریاست انجمن جامعه شناسی  توسط ایشان برهه ای مهم در روند فعالیت انجمن بوده است. در زمان ایشان انجمن از یک اتاق با چند نفر اعضای هیئت مدیره خارج و به شاخه های متعدد جامعه شناسی و گروه های فعال در آن تبدیل شد. دو ویژگی در شخصیت عبدالهی وجود داشت یکی جدیت و دوم اعتقاد به جامعه شناسی است. این دومی در همه جامعه شناسان ایران وجود ندارد اما عبدالهی با اعتقادی راسخ به علم جامعه شناسی سعی داشت تا از این علم در تاملات اجتماعی و تحقیقات و در کلاسهای خود بهره برد. کاش درگذشت عبدالهی بهانه ای باشد برای جمع شدن شاگردانش  وشکل گیری اجتماعی جامعه شناسانه.