جامعه شناسی و زندگی روزمره در ایران

 

یک مصاحبه خوب از دکتر جواد کاشی دوست اندیشمندم خواندم که به وجد امدم. این لینک رو ببینید:

http://ehsanabedi.com/?id=62926918